Holter EKG


Holter EKG-a je medicinska dijagnostička procedura za kontinuirano praćenje rada srca upotrebom holter EKG aparata. Ova kardiološka dijagnostička metoda omogućava kontinuirano snimanje EKG-a u određenom vremenskom periodu, najčešće u toku 24 ili 48 časova, a po potrebi i duže.

Nakon perioda snimanja odnosno nakon 24 - 48 časova, doktor očitava rezultate merenja. Na osnovu rezultata holter EKG-a, kardiolog ce steći uvid u srčani ritam pacijenta za vreme obavljanja uobičajenih dnevnih aktivnosti pacijenta kao i u toku odmora i spavanja.

Holter EKG-a je bezbolna i neinvazivna metoda koja daje potpuni uvid u srčani ritam pacijenta. Ova metoda se koristi u kliničkoj praksi od 1960 godine.


Prednosti u odnosu na klasični EKG aparat

Imajući u vidu da Holter EKG snima srčani ritam u toku 24 sata, šansa za otkrivanje srčanih poremećaja mnogo je veća u odnosu na klasični EKG koji prati srčani ritam samo u toku regularnog pregleda (u proseku oko 10 minuta). Takodje, Holter EKG aparat se nosi prilikom svih dnevnih aktivnosti, što kod klasičnog EKG aparata nije moguće.


Indikacije za Holter EKG pregled

Indikacije za korišcenje Holter EKG aparata su sledeće:

 • Poremećaji srčanog ritma (aritmija),
 • Poremećaji provođenja srčanog impulsa,
 • Vrtoglavica,
 • Gubitak svesti,
 • Bol u grudima,
 • Kontrola efikasnosti terapije za srčane aritmije,
 • Kontrola rada pejsmejkera.

Holter EKG se koristi i za procenu radne sposobnosti za odredene radne dužnosti, kao na primer kod: pilota, ronioca, astronauta, padobranca. Takođe, Holter EKG je postala uobičajena dijagnostička procedura za proveru zdravstvenog stanja aktivnih sportista, koja za cilj ima rano otkrivanje srčanih poremećaja.


Kako se koristi Holter EKG?

Holter EKG je uređaj koji se sastoji od malog prenosnog aparata i nekoliko samolepljivih elektroda za snimanje. Proces snimanja Holter EKG aparatom se izvodi tako što se pacijentu na grudni koš postave samolepljive elektrode, koje su povezane sa aparatom za snimanje. Holter EKG aparat snima srčani ritam pacijenta - "elektrokardiogram" sve vreme, najčešce u periodu od 24 - 48 časova. Pacijent tokom nošenja EKG holtera, obavlja uobičajene dnevne aktivnosti, koje beleži u dnevnik aktivnosti i koje kasnije saopštava kardiologu, radi što preciznijeg tumačenja nalaza. Tokom nošenja Holter EKG aparata pacijent se ne sme kupati, pomerati kablove i odlepljivati elektrode.


Saveti za pacijente pri nošenju holter EKG aparata

U toku nošenja aparata pridržavajte se sledećeg:

 • Čuvajte aparat od kvašenja ili mehaničkog oštećenja,
 • Ne vadite aparat iz futrole,
 • Ne isključujte aparat samostalno,
 • Ne skidajte elektrode sa nalepnicama,
 • Koristite vlažne maramice ili vlažan peškir za pranje tela,
 • Vodite dnevnik dogadaja u toku dana,
 • Vodite evidenciju o bitnim zdravstvenim promenama u toku dana - tačno vreme dešavanja,
 • Obavljajte sve normalne poslove u toku dana, kao kada ne nosite aparat.