Kardiološki pregled - Dimedik Specijalistička Ordinacija


Našim pacijentima pružamo sledeće vrste kardioloških usluga i specijalizovanih pregleda:


Osnovni kardiološki pregled:

Osnovni kardiološki pregled obavlja lekar specijalista kardilogije sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti kardiologije i interne medicine. Kardiološki pregled traje od 40 do 60 minuta i obuhvata sledeće preglede i radnje:

 • EKG snimanje,
 • Merenje krvnog pritiska,
 • Pregled pluća i srca slušalicama,
 • Merenje kiseonika u krvi - SPO2,
 • Detaljan razgovor sa pacijentom po pitanju simptoma i problema koji se javljaju,
 • Analiza prethodne medicinske dokumentacije.

Nakon završenog pregleda, kardiolog vrši analizu rezultata, daje dijagnozu i u zavisnosti od potrebe određuje terapiju i predlaže dalja dijagnostička ispitivanja. Takođe u zavisnosti od nalaza određuje se i vreme kontrolnih kardioloških pregleda.


Osnovni kardiološki pregled sa ultrazvukom

Ovaj pregled pored svih navedenih aktivnosti iz osnovnog pregleda obuhvata i pregled ultrazvukom (ehokardiografiju). Metoda ultrazvučnog pregleda srca je potpuno bezbolna i nema nikakvih neželjenih efekata. Može se primeniti na pacijentima bilo kog uzrasta. Detaljan opis pregleda ultzrazvukom možete pročitati na našoj web strani Ultrazvuk srca.


Kada se treba obratiti kardiologu?

Kardiološki pregled se obavlja i preporučuje svim pacijentima koji imaju neki od ovih simptoma:

 • Osećaj lupanja, preskakanja ili ubrzanog rada srca,
 • Bol u grudima ili neprijatno "pritiskanje" u grudima,
 • Nesvestice, malaksalost i povremeni gubitak svesti,
 • Lako zamaranje pri normalnim fizičkim aktivnostima,
 • Gušenje i suv kašalj.

U DIMEDIK ordinaciji kardiološki pregled obuhvata:

 • Kompletnu neinvazivnu dijagnostiku, stepenovanje težine i konzervativno (medikamentozno) lečenje hipertenzije, angine pektoris, bolesti zalistaka, stečenih i urođenih srčanih mana, prelezanog infarkta miokarda, upale srčanog mišica (miokarditis), aritmija, proširenja srca i slabosti srčanog mišica, bolesti krvih sudova ruku i nogu i dr.
 • Izveštaj o stanju kardiovaskularnog sistema pacijenta,
 • Utvrđivanje indikacija za eventualne intervencije i operacije na srcu (stentovi, veštački zalisci, bajpas),
 • Utvrđivanje indikacije za invazivno zbrinjavanje aritmija, ugradnju trajnog pejsmekera ili implantabilnog defibrilatora,
 • Praćenje bolesnika nakon bolničkog ispitivanja i lečenja, odnosno nakon raznih intervencija na kardiovaskularnom sistemu.

Preventivni kardiološki pregled

Preporučuje se u sledećim slučajevima:

 • Svima koji nemaju nikakve tegobe, a čiji su roditelji ili bliski srodnici imali infarkt, šlog ili neku drugu bolest kardiovaskularnog sistema,
 • Svima koji imaju povišen krvni pritisak,
 • Svima koji imaju povišene vrednosti holesterola i triglicerida,
 • Svim sportistima (zbog učestalih iznenadnih smrti kod sportista),
 • Svim poslovnim ljudima (zbog hroničnog stresa i neurednog načina života),
 • Svim dijabetičarima (jer su oni izuzetno rizična grupa za nastanak ateroskleroze, odnosno promena na krvnim sudovima)
 • Svim pušačima,
 • Svima koji imaju višak kilograma,
 • Svima koji žive “sedanterno” odnosno bez fizičke aktivnosti,
 • Svim osobama koje su imale moždani udar (jer je dokazano da su nakon godinu dana od preležanog moždanog udara ti bolesnici pod većim rizikom od srčanih bolesti),
 • Svima koji žele da bez većeg razloga provere stanje svog srca.