Holter krvnog pritiska


Holter krvnog pritiska je je postupak kojim se krvni pritisak meri u tačno određenim vremenskim intervalima tokom 24 časa. Kontinuirano 24-časovno merenje krvnog pritiska uz pomoć aparata popularno se naziva "Holter pritiska". Ova metoda je nezamenljiva u postavljanju dijagnoze hipertenzije i praćenju terapijskog efekta.

Ovom metodom se meri krvni pritisak tokom 24 -72 časa, kako pri dnevnim aktivnostima tako i u toku odmora i spavanja. Holter pritiska meri arterijski pritisak tokom dana u intervalima od 15 minuta, a noću u intervalima od 30 minuta. Kao rezultat pregleda, odnosno merenja, dobijaju se prosečne, granične i maksimalne vrednosti krvnog pritiska u toku 24h. Na osnovu toga se određuje stepen hipertenzije, visina krvnog pritiska pri različitim aktivnostima, varijacija krvnog poritiska u toku dana i noći kao i način lečenja pacijenata odnosno određuje se terapija.


Kako radi holter pritiska?

Sva merenja se obavljaju automatski prema definisanom programu. Pregled holterom pritiska dobijaju se tačne vrednosti krvnog pritiska u toku dana i noći, odnosno oscilacije krvnog pritiska, a sve u cilju ranog otkrivanja hipertenzije, određivanju antihipertenzivne terapije, kontrolu efekata terapije za regulisanje krvnog pritiska kao i korekciju doze i vremena uzimanja leka.


Kada se koristiti holter pritiska?

Najvažnije indikacije za primenu holtera pritiska su sledeće:

  • Za postavljanje dijagnoze hipertenzije - povišenog krvnog pritiska
  • Kontrola efekata antihipertenzivne terapije,
  • Neregulisana arterijska hipertenzija,
  • Kao i druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritiska.