Laboratorija


U cilju pružanja kompletne zdravstvene nege, Dimedik ordinacija u saradnji sa renomiranom i akreditovanom Laboratorijom "Beo-Lab", pruža mogućnost da na jednom mestu obavite sve preglede kao i sve potrebne laboratorijske analize.

Kompletnu krvnu sliku kao i sve biohemijske i mikrobiološke analize možete obaviti brzo i kvalitetno u okviru Dimedik ordinacije. Usluge laboratorisjkih analiza pruža stručno i profesionalno osoblje u prijatnom okruženju.

Rad u laboratoriji je u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i zahtevima korisnika. Stoga je ceo process od prijema uzoraka do izdavanja nalaza pacijentima, pod kontrolom stručnjaka i u skladu sa najstrožijim propisima.

Laboratorija ispunjava sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada. Analize se baziraju se na principima dobre laboratorijske prakse.