Pregled srca ultrazvučnim aparatom - kolor dopler

Ultrazvuk Srca (medicinski: Ehokardiografija) je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom se dobija uvid u stanje srca i krvnih sudova srca. Ultrazvuk srca se obavlja ultrazvučnim aparatom (kolor doppler aparat) koji radi na principu zvučnih talasa visoke frekvencije.

Pregled srca putem ultrazvuka ne zahveta nikakvu posebnu pripremu pacijenata, nema zračenja, nema štetnih dejstava na ljudski organizam i može se više puta ponavljati u zavisnosti od potrebe (neograničeno puta). Može se primenjivati kako kod odraslih tako i kod dece.

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) omogućava lekaru specijalsti da dobije uvid u srčane strukture, snagu srca, funkciju srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina, brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Takodje, ovom metodom se može odrediti izgled i debljina zidova, pokretljivost pojedinih segmenata zida srca, širini i izgledu aorte, odnosno celokupnom stanju srca.


Kojom opremom se radi ultrazvuk srca?

Ehokardiografija se radi pomoću ultrazvučnog aparata i odgovarajućih kardio sondi. Kvalitetni ultrazvučni aparati poseduju opciju "color doppler-a" odnosno prikaza u boji. Ultrazvučnom metodom na ekranu dobijamo sliku (prikaz) srca i krvnih sudova u različitim presecima, a određenim metodama se vrše merenja protoka krvi kroz srčane strukture i krvne sudove.


Indikacije za pregled srca ultrazvukom. Kada se radi ehokardiografski pregled?

Kardiološki pregled upotrebom ultrazvučnog aparata neophodan u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata kod koga postoji sumnja na probleme sa srcem ili postoji prethodna dijagnoza kardiovaskularne bolesti.

Brojne su indikacije za ultrazvučni pregled srca:

 • Povišeni krvni pritisak,
 • Srčani šumovi,
 • Brzo zamaranje,
 • Bolovi u grudima,
 • Nepravilan ili ubrzan rad srca,
 • Nesvestice i povremeni gubitak svesti,
 • Stanje posle infarkta miokarda,
 • Sumnja na virusnu upalu srčanog mišića,
 • Kontrole postoperativnog stanja srca,
 • Priprema pacijenata za operaciju pod anestezijom,
 • Kontrola posle hemoterapije kod onkoloških pacijenata,
 • Preventivno kod osoba koje imaju genetske predispozicije za bolesti srca i visoke faktore rizika za kardiovaskularne bolesti (dijabetes, gojaznost, pušenje, povišene masnoće u krvi, fizička neaktivnost itd),
 • Drugih zdravstvenih problema

Kakvi su rezultati pregleda srca ultazvukom?

Ultrazvuk srca je nezamenljiva metoda u dijagnostici kardioloških problema. Ehokardiografija pruža "uvid" u stanje srca i omogućava veliki broj informacija o srcu i srčanim strukturama, kao što su: dimenzije srca i srčanih šupljina, dimenzije srčanog mišića, njegovu pokretljivost, funkcija srčanih zalistaka, uvid u stanje perikarda i drugo. Ehokardiografijom se mogu otkriti mnogobrojni patološki i funkcionalni poremećaji koji se drugim metodama mogu prevideti ili tek naslutiti.


Kako izgleda procedura pregleda?

Ehokardiografija (Ultrazvuk srca) se izvodi tako što pacijent tokom pregleda leži na levom boku sa savijenom levom rukom ispod glave dok lekar specijalista sondom ultrazvučnog aparata prelazi preko grudnog koša. Sonda aparata je premazna gelom i tokom pregleda pacijent ne oseća nikakav bol niti nelagodnost. Pregled traje od 20 do 30 minuta, nakon čega pacijent dobija izveštaj od lekara specijaliste. Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar na osnovu nalaza. U slučaju normalnog nalaza može biti za jednu ili više godina. U slučaju patološkog nalaza u roku od jednog ili više meseci.